Linux Professional Institute

Відкрий силу Open Source

Екзамен LPI-102

Екзамен 102: Вимоги

Це обов'язковий екзамен для отримання сертифікату LPIC-1 (Адміністрування базового рівня). Він покриває основні навички для адміністраторів Linux, які використовуються в більшості дистрибутивів Linux.

Кожній темі призначено вагове значення. Ваги знаходяться в інтервалі від 1 до і грубо вказують на відносну важливість кожної теми. Теми з більш високими вагами будуть покриті великою кількістю питань на екзамені.

 • Командний рядок, розробка сценаріїв, управління даними
 • Інтерфейси користувача і робочі столи
 • Адміністрування
 • Внутрішні системні сервіси
 • Основи організації мереж
 • Безпека

Розділ 5: Командний рядок, розробка сценаріїв, управління даними

5.1 Налаштування та використання середовища командного рядка

 • Вага: 4
 • Опис: Кандидати повинні вміти налаштовувати середовище командного рядка під вимоги користувача. Окрім цього повинні вміти змінювати глобальні профілі та профілі користувачів.

Основні області знань

 • Налаштування змінних середовища (наприклад, PATH) під час входу в систему або відкритті нового командного рядка.
 • Написання BASH функцій для часто використовуваних послідовностей команд.
 • Установка структури директорій для нових користувачів.
 • Установка певної директорії для пошуку команд.

Терміни та утиліти

 • /etc/profile
 • env
 • export
 • set
 • unset
 • ~/.bash_profile
 • ~/.bash_login
 • ~/.profile
 • ~/.bashrc
 • ~/.bash_logout
 • function
 • alias
 • lists

5.2 Модифікація і написання простих скриптів

 • Вага: 4
 • Опис: Кандидати повинні вміти модифікувати скрипти і створювати нові прості BASH скрипти.

Основні області знань

 • Використання стандартного синтаксису sh (цикли, умови).
 • Використання заміщення команд.
 • Аналіз результатів на предмет успішного/ не успішного завершення команд або іншої інформації, виданої командою.
 • Інформування привілейованого користувача за допомогою пошти за певних умов
 • Вибір інтерпретатора скриптів за допомогою shebang- рядка (#!).
 • Управління розташуванням, правом власності, виконанням та suid правами скриптів.

Терміни та утиліти

 • for
 • while
 • test
 • if
 • read
 • seq

5.3 Управління даними SQL

 • Вага: 2
 • Опис: Кандидати повинні вміти робити запити до баз даних і маніпулювати даними, використовуючи базові SQL команди. Ця вимога включає виконання запитів, що потребують об'єднання 2 таблиць і / або підзапитів.

Основні області знань

 • Використання базових команд SQL.
 • Виконання базових маніпуляцій з даними.

Терміни та утиліти

 • insert
 • update
 • select
 • delete
 • from
 • where
 • group by
 • order by
 • join

Розділ 6: Інтерфейси користувача і робочі столи

6.1 Установка та налаштування X11

 • Вага: 2
 • Опис: Кандидати повинні вміти встановлювати і налаштовувати X11.

Основні області знань

 • Перевірка, що відеокарта і монітор підтримуються X сервером.
 • Знання сервера X font.
 • Загальне уявлення і розуміння конфігураційного файлу X Window.

Терміни та утиліти

 • /etc/X11/xorg.conf
 • xhost
 • DISPLAY
 • xwininfo
 • xdpyinfo
 • X

6.2 Встановлення менеджера дисплея

 • Вага: 2
 • Опис: Кандидати повинні вміти встановлювати і налаштовувати менеджер дисплея. Ця вимога включає такі менеджери дисплеїв як XDM (X Display Manger), GDM (Gnome Display Manager) і KDM (KDE Display Manager).

Основні області знань

 • Увімкнення та вимкнення менеджера дисплея.
 • Зміна вікна привітання менеджера дисплея.
 • Зміна насиченості колірного тону за замовчуванням.
 • Конфігурація менеджера дисплея для використання X-станціями.

Терміни та утиліти

 • /etc/inittab
 • xdm configuration files
 • kdm configuration files
 • gdm configuration files

6.3 Універсальний доступ

 • Вага: 1
 • Опис: Демонстрація знань та поінформованості про технології універсального доступу.

Основні області знань

 • Налаштування спеціальних можливостей клавіатури.
 • Налаштування виду і тем.
 • Допоміжні технології.

Терміни та утиліти

 • Sticky/Repeat Keys
 • Slow/Bounce/Toggle Keys
 • Mouse Keys
 • High Contrast Desktop Themes
 • Large Print Desktop Themes
 • Screen Reader
 • Braille Display
 • Screen Magnifier
 • On-Screen Keyboard
 • Gestures
 • Orca
 • GOK
 • emacspeak

Розділ 7: Адміністрування

7.1 Управління обліковими записами груп і користувачів та відповідними системними файлами

 • Вага: 5
 • Опис: Кандидати повинні вміти додавати, видаляти, блокувати і змінювати облікові записи користувачів.

Основні області знань

 • Додавання, зміна та видалення користувачів та груп.
 • Управління інформацією користувача / групи в базах даних password / group.
 • Створення та видалення облікових записів обмеженого та спеціального призначення.

Терміни та утиліти

 • /etc/passwd
 • /etc/shadow
 • /etc/group
 • /etc/skel
 • chage
 • groupadd
 • groupdel
 • groupmod
 • passwd
 • useradd
 • userdel
 • usermod

7.2 Автоматизація задач системного адміністрування за допомогою планування

 • Вага: 4
 • Опис: Кандидати повинні вміти використовувати cron або anacron для запуску завдань через певні інтервали і для запуску завдань в певний час.

Основні області знань

 • Управління завданнями.
 • Налаштування доступу користувача до сервісів планування.

Терміни та утиліти

 • /etc/cron
 • /etc/at.deny
 • /etc/at.allow
 • /etc/crontab
 • /etc/cron.allow
 • /etc/cron.deny
 • /var/spool/cron/*
 • crontab
 • at
 • atq
 • atrm

7.3 Локалізація та інтернаціоналізація

 • Вага: 3
 • Опис: Кандидати повинні вміти локалізувати систему на мові, відмінній від англійської. А також розуміти, чому LANG = C корисний при написанні скриптів.

Основні області знань

 • Налаштування локалі.
 • Налаштування часового поясу.

Терміни та утиліти

 • /etc/timezone
 • /etc/localtime
 • /usr/share/zoneinfo
 • Environment variables
 • /usr/bin/locale
 • tzselect
 • tzconfig
 • date
 • iconv
 • UTF-8
 • ISO-8859
 • ASCII
 • Unicode

Розділ 8: Вбудовані системні сервіси

8.1 Управління системним часом

 • Вага: 3
 • Опис: Кандидати повинні вміти керувати системним часом і синхронізувати його через NTP.

Основні області знань

 • Налаштування системної дати і часу.
 • Налаштування апаратного годинника на правильний час в UTC.
 • Налаштування часового поясу.
 • Базова конфігурація NTP.
 • Знання, як використовувати сервіс pool.ntp.org.

Терміни та утиліти

 • /usr/share/zoneinfo
 • /etc/timezone
 • /etc/localtime
 • /etc/ntp.conf
 • date
 • hwclock
 • ntpd
 • ntpdate
 • pool.ntp.org

8.2 Ведення системного журналу

 • Вага: 2
 • Опис: Кандидати повинні вміти налаштовувати демон syslog. Ця вимога так само включає настройку демона для журналювання і відправку виведення на головний сервер або прийняття виводу як головний сервер.

Основні області знань

 • Конфігураційні файли syslog.
 • syslog.
 • Стандартні засоби, привілейовані права і дії.

Терміни та утиліти

 • syslog.conf
 • syslogd
 • klogd
 • logger

8.3 Основи передачі поштових повідомлень (MTA)

 • Вага: 3
 • Опис: Кандидати повинні знати загальнодоступні агенти передачі пошти (MTA) і вміти налаштовувати переадресацію і псевдоніми на клієнтському хості. Інші файли налаштувань не розглядаються.

Основні області знань

 • Створення e-mail псевдонімів.
 • Налаштування e-mail переадресації.
 • Знання загальнодоступних агентів передачі пошти (postfix, sendmail, qmail, exim) (без налаштування)

Терміни та утиліти

 • ~/.forward
 • sendmail emulation layer commands
 • newaliases
 • mail
 • mailq
 • postfix
 • sendmail
 • exim
 • qmail

8.4 Управління принтерами та друком

 • Вага: 2
 • Опис: Кандидати повинні вміти керувати чергами друку і завданнями користувача в області друку, використовуючи CUPS і LPD-сумісні інтерфейси.

Основні області знань

 • Загальне налаштування CUPS (для локальних і віддалених принтерів).
 • Управління завданнями друку користувача.
 • Діагностика проблем друку загального характеру.
 • Додавання та видалення завдань з черг друку.

Терміни та утиліти

 • CUPS config files, tools and utils
 • /etc/cups
 • lpd legacy interface (lpr, lprm, lpq)

Розділ 9: Основи організації мереж

9.1 Основи інтернет-протоколів

 • Вага: 4
 • Опис: Кандидати повинні розуміти основи організації мереж TCP / IP.

Основні області знань

 • Демонстрація розуміння масок мережі.
 • Знання відмінностей між приватними та публічними IP-адресами.
 • Налаштування маршруту за замовчуванням.
 • Знання поширених TCP і UDP портів (20, 21, 22, 23, 25, 53, 80, 1, 119, 139, 143, 161, 443, 465, 993, 995).
 • Знання відмінностей і основних властивостей UDP, TCP і ICMP.
 • Знання основних відмінностей між IPv4 і IPV6.

Терміни та утиліти

 • /etc/services
 • ftp
 • telnet
 • host
 • ping
 • dig
 • traceroute
 • tracepath

9.2 Базове налаштування мережі

Вага: 4

Опис: Кандидати повинні вміти відображати, змінювати і перевіряти налаштування на клієнтських хостах.

Основні області знань

 • Налаштування мережевих інтерфейсів вручну і автоматично.
 • Базове налаштування TCP / IP хосту.

Терміни та утиліти

 • /etc/hostname
 • /etc/hosts
 • /etc/resolv.conf
 • /etc/nsswitch.conf
 • ifconfig
 • ifup
 • ifdown
 • route
 • ping

9.3 Базова діагностика мережі

 • Вага: 4
 • Опис: Кандидати повинні вміти вирішувати проблеми з мережею на клієнтських хостах.

Основні області знань

 • Вручну або автоматично настроювати мережеві інтерфейси і таблиці маршрутизації для увімкнення додатків, запуску, зупинки, перезапуску і видалення або переналаштування мережевих інтерфейсів.
 • Зміна відображення або налаштування таблиці маршрутизації та виправлення вручну неправильно встановленого маршруту за замовчуванням.
 • Усунення проблем, пов'язаних з налаштуванням мережі.

Терміни та утиліти

 • ifconfig
 • ifup
 • ifdown
 • route
 • host
 • hostname
 • dig
 • netstat
 • ping
 • traceroute

9.4 Налаштування клієнтського DNS

 • Вага: 2
 • Опис: Кандидати повинні вміти налаштовувати DNS на клієнтському хості.

Основні області знань

 • Демонстрація використання DNS на локальній системі.
 • Зміна послідовності дозволу імен.

Терміни та утиліти

 • /etc/hosts
 • /etc/resolv.conf
 • /etc/nsswitch.conf

Розділ 10: Безпека

10.1 Виконання завдань адміністрування безпеки

 • Вага: 3
 • Опис: Кандидати повинні знати, як перевірити налаштування системи і переконатися в безпеці вузла відповідно до місцевої політикою безпеки.

Основні області знань

 • Перевірка системи на наявність файлів з ​​встановленими suid / sgid бітами.
 • Встановлення або зміна паролів користувача та інформації про необхідність зміни паролів.
 • Вміння використовувати nmap і netstat для перегляду відкритих портів в системі.
 • Налаштування обмежень на вхід в систему користувачів, процеси і використання пам'яті.
 • Базова конфігурація та використання sudo.

Терміни та утиліти

 • find
 • passwd
 • lsof
 • nmap
 • chage
 • netstat
 • sudo
 • /etc/sudoers
 • su
 • usermod
 • ulimit

10.2 Налаштування безпеки хосту

 • Вага: 3
 • Опис: Кандидати повинні знати, як налаштовувати базовий рівень безпеки хосту.

Основні області знань

 • Обізнаність про shadow паролі і про те, як вони працюють.
 • Вимкнення мережевих сервісів, що не використовуються.
 • Розуміння призначення TCP обгорток.

Терміни та утиліти

 • /etc/nologin
 • /etc/passwd
 • /etc/shadow
 • /etc/xinetd.d/*
 • /etc/xinetd.conf
 • /etc/inetd.d/*
 • /etc/inetd.conf
 • /etc/inittab
 • /etc/init.d/*
 • /etc/hosts.allow
 • /etc/hosts.deny

10.3 Захист даних шляхом шифрування

 • Вага: 3
 • Опис: Кандидати повинні вміти використовувати технологію публічних ключів для захисту даних і комунікацій.

Основні області знань

 • Базова конфігурація та використання клієнта OpenSSH 2.
 • Розуміння призначення OpenSSH.
 • Базова конфігурація та використання GnuPG.
 • Розуміння тунелювання портів SSH (включаючи тунелювання X11).

Терміни та утиліти

 • ssh
 • ssh-keygen
 • ssh-agent
 • ssh-add
 • ~/.ssh/id_rsa
 • id_rsa.pub
 • ~/.ssh/id_dsa
 • id_dsa.pub
 • /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
 • ssh_host_rsa_key.pub
 • /etc/ssh/ssh_host_dsa_key
 • ssh_host_dsa_key.pub
 • ~/.ssh/authorized_keys
 • /etc/ssh_known_hosts
 • gpg
 • ~/.gnupg/*