Linux Professional Institute

Відкрий силу Open Source

LPI-1

Тема. 0. Введення в Linux

 • Встановлення ОС Linux Ubuntu.

Тема. 1. Вивчення інструментів командного рядка Linux.

 • Робота в командному рядку.
 • Обробка текстових потоків за допомогою фільтрів.
 • Використання потоків, конвеєрів і перенаправлення.
 • Пошук текстових файлів із використанням регулярних виразів.

Тема. 2. Керування програмним забезпеченням.

 • Керування розподіленими бібліотеками.
 • Використання менеджера пакетів Debian.
 • Використання менеджерів пакетів RPM і Yum.
 • Створення, моніторинг та завершення процесів.
 • Зміна пріоритету виконання процесу.

Тема. 3. Налаштування обладнання.

 • Визначення та налаштування параметрів обладнання.
 • Розмітка жорстких дисків.
 • Створення розділів і файлових систем.
 • Підтримка цілісності файлової системи.
 • Управління монтуванням файлових систем.

Тема. 4. Керування файлами.

 • Виконання основних операцій з управління файлами.
 • Управління дисковими квотами.
 • Керування правами доступу до файлів.
 • Створення та зміна жорстких і символічних посилань.
 • Пошук системних файлів та їх розміщення у файловій системі.

Тема. 5. Завантаження Linux і редагування файлів.

 • Завантаження системи.
 • Зміна рівнів запуску, вимкнення або перезавантаження системи.
 • Встановлення менеджера завантаження системи.
 • Виконання основних операцій редагування файлів із використанням редактора vi.

Тема. 6. Налаштування системи X Window, локалізація і друк.

 • Встановлення та налаштування X11.
 • Налаштування менеджера дисплея.
 • Спеціальні можливості.
 • Локалізація та інтернаціоналізація.
 • Управління принтерами і друком.

Тема. 7. Адміністрування системи.

 • Керування користувачами і групами, а також пов'язаними з ними системними файлами.
 • Автоматизація завдань системного адміністрування за допомогою планувальника.
 • Налаштування системного часу.
 • Журналювання операцій в системі.

Тема. 8. Налаштування основних мережевих параметрів.

 • Основні поняття про Інтернет протоколи.
 • Базове налаштування мережевих параметрів.
 • Основні методи вирішення мережевих проблем.
 • Налаштування DNS клієнта.

Тема. 9. Написання скриптів, налаштування електронної пошти та використання баз даних.

 • Налаштування параметрів і використання командної оболонки.
 • Написання простих скриптів.
 • Управління даними за допомогою SQL.
 • Основи передачі поштових повідомлень, MTA.

Тема. 10. Забезпечення безпеки системи.

 • Виконання завдань управління безпекою.
 • Налаштування безпеки вузла.
 • Захист даних з допомогою шифрування.